Měsíční výchovný plán

 VÝCHOVNÝ PLÁN

BŘEZEN 2021“

TÉMA : JARO ŤUKÁ NA DVEŘE

Oblasti:

Dítě a jeho tělo –Mít povědomí o zdraví a bezpečí, chováme se k sobě ohleduplně, apod.

 

Dítě a psychika – Projevujeme zájem o knížky, učíme se náslech krátké říkanky, pohádky, posloucháme hudbu, dramatizace veršovaných pohádek

 

Dítě a ten druhý – Začínáme si uvědomovat práva ve vztahu k sobě a druhému, učíme se respektovat sebe i kamarády

 

Dítě a svět – Seznamujeme se s věcmi a situacemi, které se vyskytují v našem okolí.

 

Dítě a společnost – Učíme se chovat zdvořile, přistupujeme tak k druhým lidem, k dospělým i k dětem, s úctou, vážíme si jejich práce a úsilí.

 

Podtémata :

 

 • Když jaro ťuká na dveře

   

 • Vítáme Tě jaro

   

 • Přišlo jaro do vsi

   

 • Hřej , sluníčko hřej

Komunikační kruh:

 • Vítáme se, povídáme si, trénujeme pozdravy, opakujeme jména kamarádů, ranní říkadla, písničky seznámení s programem na konkrétní den. Opakujeme, co je za den, povídáme si, jaké je venku počasí, trénujeme pozdravy, děkování, apod..

 •  Povídáme si s dětmi, co nás v březnu čeká. Pomalu se loučíme se zimou a budeme se připravovat na jaro.
 • Charakteristické znaky zimy x charakteristické znaky jara

 • Společná výzdoba školky – jarní tématika

 

Výtvarná a pracovní činnost:

 • Práce s prstovými barvami

 • Práce s temperovými barvami

 • Práce s vodovými barvami

 • Práce s lepidlem

 • Práce s vatou

 • Práce s různými materiály

 • Malujeme houbičkovou metodou

 • Trénujeme správné držení štětce

 • Trénujeme správné držení pastelky

 • Práce s barevnými papíry

 • Práce s modelínou

 • Práce s temperovými barvami

 • Učíme se správnému úchopu nůžek

 

Pohybová činnost:

 • Běhání

 • Chůze

 • Pochodování

 • Skákání snožmo

 • Skákání po jedné noze

 • Přeskakování překážek

 • Prolézaní tunelem

 • Prolézání obručí

 • Trénujeme chůzi do schodu a ze schodu (střídáme nohy)

 • Cvičíme za doprovodu hudby

 • Zdravotní cviky

 • Jízda na odrážedlech

 • Hra s míčkem (úchop a hod na cíl)

 • Správný úchop lžíce

 

Básničky:

 •  Jaro
 • Přišlo jaro do vsi

 • Krtek

 • Do pohádky

 • Věneček

   

Opakujeme básničky:

 

 • Brambora

 • Bublina

 • Letadlo

 • Afrika

 • Brouček

 • Vezmi žlutou tužku

 • Foukej, foukej, větříčku

 • Fouká, venku fouká

 • Listopad

 • Had

 • Sníh

 • Zima, zima , zimička

 • Bude zima, bude mráz

 • Sněhuláček panáček

 • Huboval vrabčák na zimu

 • Padá, padá bílé z nebe

 • Čepice

 • Sníh

 • Čepice a rukavice

 • Zlatá brána

 • Žába leze do bezu

 • apod

 

Tanečky

 • Kolo, kolo mlýnský

 • Šla Nanynka do zelí

 • Pásla ovečky

 • apod.

 

Nové písničky :

 • Přišlo jaro do vsi

 • Káčátka se batolí

 • Sluníčko, sluníčko

 • apod.

 

 Opakujeme písně:

 •  Pec nám spadla
 • Kočka leze dírou

 • Běží liška k táboru

 • Starý medvěd

 • Pekař peče housky

 • Dešťové kapičky

 • Holka modrooká¨

 • Šla Nanynka do zelí

 • Měla babka

 • Já mám koně

 • apod..

 

 Veršované pohádky :

 • Princeznička na bále

 • Perníková chaloupka

 • Polámal se mraveneček

 

 

 

BÁSNIČKY BŘEZEN 2021

 

 

JARO

Táta včera na venku,

našel první sneženku.

A hned vedle petrklíč

,

zima už je pryč!

PŘIŠLO JARO DO VSI

Přišlo jaro do vsi,

kde jsi zimo, kde jsi.

Byla zima mezi náma,

ale už je za horama..

Hu, hu, hu, jaro už je TU!

KRTEK

Polez, krtku, z díry ven,

koukni, jak je krásný den!

Polez krtku, mezi nás,

Pospěš rychle už je čas!

DO POHÁDKY

Kouzelnými vrátky,

pospěš s námi do pohádky.

Všichni už se na nás ptají.

Tak už pojď –ať nečekají.

PRINCEZNIČKA NA BÁLE

Princeznička na bále,

poztrácela korále.

Její táta mocný král,

Honzíka si zavolal:

Honzíku, máš na mále,

přines nám ty korále.

Honzík běžel za horu,

vykopal tam bramboru.

Vysypal je před krále:

Nesu Vám ty korále

,

Větší už tam neměli,

Ty už snědli v neděli.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Odkud ten náš holub, letí?

Letím z lesa, milé děti.

Vrkú, vrkú, vrkú.

Cos tam viděl holoubku?

Perníkovou chaloupku u černého smrku.

Viděls také Mařenku?

Jak pak by ne holenku!

Viděl jsem jí s Jeníkem,

krmily se perníkem!

A když z okna na zahradu,

vystrčila baba bradu

,

nebalili se , holoubku?

Kdepak, zamkli chaloupku na cukrový klíč

A už byli pryč!

POLÁMAL SE MRAVENEČEK

Polámal se mraveneček,
ví to celá obora,
o půlnoci zavolali
mravenčího doktora.

Doktor klepe na srdíčko,
potom píše recepis,
třikrát denně prášek cukru,
bude chlapík jako rys.

Dali prášku podle rady,
mraveneček stůně dál,
celý den byl jako v ohni,
celou noc jim proplakal.

Čtyři stáli u postýlky,
pátý těšil neplakej,
pofoukám ti na bolístku,
do rána ti bude hej.

Pofoukal mu na bolístku,
pohladil ho po čele,
hop a zdravý mraveneček
ráno skáče z postele.

 

 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---logo EU---

logo EU 

Kontaktujte nás

Firemní dětská skupina Klub Hrošik

 U Průhonu 23

170 00  Praha 7

tel : + 420 605 591 653

 

 

 

sociální sítě

.

.

.

.

.