Měsíční výchovný plán

 

 

VÝCHOVNÝ PLÁN „ŘÍJEN  2020“

TÉMA :   „SKLÍZÍME PLODY PODZIMU“

Oblasti výchovné péče:

Dítě a jeho tělo – Mít povědomí o zdraví a bezpečí, chováme se k sobě ohleduplně, apod.

Dítě a psychika – Projevujeme zájem o knížky, učíme se náslech krátké říkanky, pohádky, posloucháme hudbu, apod.

Dítě a ten druhý – Začínáme si uvědomovat práva ve vztahu k sobě a druhému, učíme se respektovat sebe i kamarády

Dítě a svět – Seznamujeme se s věcmi a situacemi, které se vyskytují v našem okolí.

Dítě a společnost – Učíme se chovat zdvořile, přistupujeme tak k druhým lidem, k dospělým i k dětem, s úctou, vážíme si jejich práce a úsilí.

Podtémata měsíční výchovné péče :

 • Sklízíme plody podzimu
 • Podzim v zahradě
 • Podzim na poli
 • Podzim v lese
 • Halloween

 

Komunikační kruh:

 • Vítáme se, povídáme si, trénujeme pozdravy, opakujeme jména kamarádů, ranní říkadla, písničky seznámení s programem na konkrétní den. Opakujeme, co je za den, povídáme si, jaké je venku počasí, trénujeme pozdravy, děkování, apod..

 Výtvarná a pracovní činnost:

 • Práce s prstovými barvami
 • Práce s lepidlem
 • Práce s vatou
 • Malujeme houbičkovou metodou
 • Trénujeme správné držení štětce
 • Trénujeme správné držení pastelky
 • Práce s barevnými papíry
 • Práce s modelínou
 • Práce s temperovými barvami
 • Učíme se správnému úchopu nůžek
 • Práce s podzimními plodinami (listy,kaštany, žaludy, apod..)

Pohybová činnost:

 • Běhání
 • Chůze
 • Pochodování
 • Skákání snožmo
 • Skákání po jedné noze
 • Prolézaní tunelem
 • Prolézání obručí
 • Trénujeme chůzi do schodu a ze schodu (střídáme nohy)
 • Cvičíme za doprovodu hudby
 • Zdravotní cviky
 • Jízda na odrážedlech
 • Hra s míčkem (úchop a hod na cíl)
 • Správný úchop lžíce

Básničky:

 • Dobrý den, dobrý den
 • Brambora
 • Bublina
 • Letadlo
 • Afrika
 • Brouček
 • Foukej,foukej větříčku
 • Paní Fujavice
 • Podzimní
 • Mědvěd staví dům
 • Běží myška po poli
 • Had

Písničky:

 • Prší prší jen se leje
 • Pec nám spadla
 • Kočka leze dírou
 • Skákal pes
 • Holka modrooká
 • Travička zelená
 • Já mám koně
 • Kolo, kolo mlýnský
 • Pásla ovečky
 • Měla babka
 • Běží liška k táboru
 • Dešťové kapičky
 • Myška tanečnice
 • Starý medvěd
 • apod..

AKCE DS Hrošíci v Říjnu 2020:

Jedná se o předběžné akce a termíny, které se mohou měnit či výt úplně zrušeny! Bude záležet na aktuální epidemiologické situaci a počasí. Předem velmi děkujeme za pochopení!

26.10.2020 Drakiáda (dopolední pouštění draků)- v případě příznivého počasíJ

29.10.2020  Halloween ve DS / dopolení program/-dílničky, Hallowenská party, případný lampionový průvod,apod..Prosíme o nahlášení dětí, které by se případně účastnily. Těšíme se na VásJ Děti mohou přijít v kostýmechJ

 

BÁSNIČKY – ŘÍJEN 2020

 

DOBRÝ DEN, DOBRÝ DEN

Dobrý den, dobrý den,

dneska máme , prima den.

Ruce máme na tlekání,

a nožičky na dupání.

Dobrý den, dobrý den,

dneska si to užijeme!

BRAMBORA

Koulela se ze dvora,

takhle velká brambora,

Neviděla, neslyšela,

že odněkud ze shora,

spadla na ní závora.

Kam koukáš, ty závoro,

na tebe ty bramboro,

Kdyby tudy projel vlak,

byl by z tebe bramborák.

BUBLINA

Pozor, velká novina,

přiletěla bublina.

Bublina se nafukuje,

letí, letí, poletuje.

Přiletěla nad náš dům,

udělala prásk a bum.

LETADLO

Letí, letí, letadlo,

Koho by to napadlo.

Vyletělo mezi mráčky,

Pozdravilo všechny ptáčky.

AFRIKA

Čáry,máry, ententýky.

poletíme do Afriky.

Podržte si čepiče,

Hop! a už jsme v Africe.

 

BROUČEK

Na paloučku brouček spinká,

zvoní mu tam konvalinka.

A jak dlouho zvonila,

tak nám broučka vzbudila.

MEDVĚD STAVÍ DUM

Brum, brum, brum,medvěd staví dům.

Nejdřív stěny,potom střechu,

pak zaleze do pelechu!

Brum, brum, brum, medvěd staví dům!

PANÍ FUJAVICE

Fičí paní Fujavice,

fičí stále víc a více,

k tomu vítr naplno,

dneska máme větrno.

PODZIMNÍ

Sbíráme žaludy,

sbíráme kaštany,

léto už skončilo,

zima je před námi!

BĚŹÍ MYŠKA PO POLI

Běží myška po poli,

přes ty naše brambory.

Dědek na ní kouká,

kočka na ní mňouká.

HAD

Had leze z díry, vystrkuje kníry,

bába se ho lekla, na kolena klekla.

Ty se bábo nelekej, na kolena neklekej,

já jsme přeci hodný had,

já mám všechny děti rád!

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---logo EU---

logo EU 

Kontaktujte nás

Firemní dětská skupina Klub Hrošik

 U Průhonu 23

170 00  Praha 7

tel : + 420 605 591 653

 

 

 

sociální sítě

.

.

.

.

.