Měsíční výchovný plán

 

 

VÝCHOVNÝ PLÁN

LEDEN 2021“

TÉMA : „PANÍ ZIMA“

Oblasti:

Dítě a jeho tělo – Mít povědomí o zdraví a bezpečí, chováme se k sobě ohleduplně, apod.

Dítě a psychika – Projevujeme zájem o knížky, učíme se náslech krátké říkanky, pohádky, posloucháme hudbu, apod.

Dítě a ten druhý – Začínáme si uvědomovat práva ve vztahu k sobě a druhému, učíme se respektovat sebe i kamarády

Dítě a svět – Seznamujeme se s věcmi a situacemi, které se vyskytují v našem okolí.

Dítě a společnost – Učíme se chovat zdvořile, přistupujeme tak k druhým lidem, k dospělým i k dětem, s úctou, vážíme si jejich práce a úsilí.

Podtémata :

 • Vzpomínáme na Vánoce, slavíme svátek Tří králů

 • Paní zima se ujímá vlády

 • Zimní radovánky

 • Bude zima, bude mráz

Komunikační kruh:

 • Vítáme se, povídáme si, trénujeme pozdravy, opakujeme jména kamarádů, ranní říkadla, písničky seznámení s programem na konkrétní den. Opakujeme, co je za den, povídáme si, jaké je venku počasí, trénujeme pozdravy, děkování, apod..

 • Povídáme si s dětmi, jaké prožily Vánoce, co přinesl Ježíše, apod. .Přibližujeme si poselství Tří králů, přemýšlíme, jak uděláme radost druhým lidem. Myslíme na ostatní, obdarováváme kamarády, zvířátka, apod.

 • Společná výzdoba školky – zimní tématika

 

Výtvarná a pracovní činnost:

 • Práce s prstovými barvami

 • Práce s temperovými barvami

 • Práce s vodovými barvami

 • Práce s lepidlem

 • Práce s vatou

 • Práce s různými materiály

 • Malujeme houbičkovou metodou

 • Trénujeme správné držení štětce

 • Trénujeme správné držení pastelky

 • Práce s barevnými papíry

 • Práce s modelínou

 • Práce s temperovými barvami

 • Učíme se správnému úchopu nůžek

 

Pohybová činnost:

 • Běhání

 • Chůze

 • Pochodování

 • Skákání snožmo

 • Skákání po jedné noze

 • Přeskakování překážek

 • Prolézaní tunelem

 • Prolézání obručí

 • Trénujeme chůzi do schodu a ze schodu (střídáme nohy)

 • Cvičíme za doprovodu hudby

 • Zdravotní cviky

 • Jízda na odrážedlech

 • Hra s míčkem (úchop a hod na cíl)

 • Správný úchop lžíce

 

Básničky:

 • My tři králové

 • Bude zima , bude mráz

 • Sněhuláček panáček

 • Zima , zima zimička

 • Sníh

 • Huboval vrabčák

 • Čepice a rukavice

 •  

Nové písničky:

 • Bude zima, bude mráz

 • My Tři králové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁSNIČKY LEDEN 2021

HUBOVAL VRABĆÁK

Huboval vrabčák na zimu, (tlesk, tlesk, tlesk)

škoda, že nemám peřinu. (dup, dup, dup)

Studí mě nohy, zebe mě nos (tlesk,tlesk, tlesk)

protože skáču v zimě bos (dup, dup, dup)

ZIMA,ZIMA, ZIMIČKA

Zima, zima, zimička,

pouští bílá peříčka.

Děti si je chytají,

koule si z nich dělají.

SNÍH

Sníh se sype na zahrady, sněhuláky, máme tady,

tú,tú,tú, zima už je tu.

BUDE ZIMA,BUDE MRÁZ

Bude zima, bude mráz,

kam se ptáčku, kam schováš.

Schovám se já do bezu,

tam tu zimu přebudu.

SNĚHULÁČEK PANÁČEK

Sněhuláček panáček,

má na hlavě plecháček.

Místo očí uhlíky,

kabát na tři knoflíky.

Chodí, chodí bos,

a má takhle dlouhý nos!!!

ČEPICE A RUKAVICE

Čepice mi hodně sluší,

Schovává mi obě uši.

K čepici mám rukavice,

Kdyby přišla fujavice.

MY TŘI KRÁLOVÉ

My tři králové,jdeme k Vám,

štěstí, zdraví vynšujeme Vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,

my jsem k Vám přišli z daleka.

 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---logo EU---

logo EU 

Kontaktujte nás

Firemní dětská skupina Klub Hrošik

 U Průhonu 23

170 00  Praha 7

tel : + 420 605 591 653

 

 

 

sociální sítě

.

.

.

.

.