Měsíční výchovný plán

 

VÝCHOVNÝ PLÁN 

 

 

 

 

Oblasti:

 

Dítě a jeho tělo – Mít povědomí o zdraví a bezpečí, chováme se k sobě ohleduplně, apod.

 

Dítě a psychika – Projevujeme zájem o knížky, učíme se náslech krátké říkanky, pohádky, posloucháme hudbu, dramatizace veršovaných pohádek

 

Dítě a ten druhý – Začínáme si uvědomovat práva ve vztahu k sobě a druhému, učíme se respektovat sebe i kamarády

 

Dítě a svět – Seznamujeme se s věcmi a situacemi, které se vyskytují v našem okolí.

 

Dítě a společnost – Učíme se chovat zdvořile, přistupujeme tak k druhým lidem, k dospělým i k dětem, s úctou, vážíme si jejich práce a úsilí.

 

Podtémata :

 

 • Zimní hry a sporty aneb „Trénujeme na olympiádu“
 • Svátek svatého Valentýna , Když v zimě není sníh
 • Na řemesla
 • Masopust

 

 

 

Komunikační kruh:

 

 • Vítáme se, povídáme si, trénujeme pozdravy, opakujeme jména kamarádů, ranní říkadla, písničky seznámení s programem na konkrétní den. Opakujeme, co je za den, povídáme si, jaké je venku počasí, trénujeme pozdravy, děkování, apod..
 • Povídáme si s dětmi, co nás v únoru čeká. Připravujeme se na zimní olympiádu, svátek svatého Valentýna (budeme vyrábět „Valentýnky“), přibližujeme si řemesla a Masopust. V únoru nás také bude čekat karnevalJ
 • Společná výzdoba školky – zimní tématika

 

 

 

Výtvarná a pracovní činnost:

 

 • Práce s prstovými barvami
 • Práce s temperovými barvami
 • Práce s vodovými barvami
 • Práce s lepidlem
 • Práce s vatou
 • Práce s různými materiály
 • Malujeme houbičkovou metodou
 • Trénujeme správné držení štětce
 • Trénujeme správné držení pastelky
 • Práce s barevnými papíry
 • Práce s modelínou
 • Práce s temperovými barvami
 • Učíme se správnému úchopu nůžek

 

 

Pohybová činnost:

 

 • Běhání
 • Chůze
 • Pochodování
 • Skákání snožmo
 • Skákání po jedné noze
 • Přeskakování překážek
 • Prolézaní tunelem
 • Prolézání obručí
 • Trénujeme chůzi do schodu a ze schodu (střídáme nohy)
 • Cvičíme za doprovodu hudby
 • Zdravotní cviky
 • Jízda na odrážedlech
 • Hra s míčkem (úchop a hod na cíl)
 • Správný úchop lžíce

 

 

Básničky:

 

 • Sníh
 • Huboval vrabčák
 • Čepice a rukavice

 

 

Opakujeme básničky:

 

 • Brambora
 • Bublina
 • Letadlo
 • Afrika
 • Brouček
 • Vezmi žlutou tužku
 • Foukej, foukej, větříčku
 • Fouká, venku fouká
 • Listopad
 • Had
 • Sníh
 • Zima, zima , zimička
 • Bude zima, bude mráz
 • Sněhuláček panáček
 • Zlatá brána
 • Žába leze do bezu
 • apod

 

 

Tanečky:

 

 • Bu, bu, bu
 • Sněhuláci
 • Beruška
 • Popelář
 • Pod dubem za dubem
 • Myška tanečnice
 • Hej, hou, hej, hou…
 • Čáry, máry, ententyky
 • Pingvinek
 • Sloník Toník
 • Měla babka..
 • Šla Nanynka do zelí
 • Pásla ovečky
 • apod.

 

 

Nové písničky:

 

 • Šla Nanynka do zelí
 • Měla babka
 • Medvěd
 • Přišlo jaro do vsi
 • apod.

 

 

 

Opakujeme písně:

 

 

 • Pec nám spadla
 • Kočka leze dírou
 • Běží liška k táboru
 • Starý medvěd
 • Pekař peče housky
 • Dešťové kapičky
 • Holka modrooká
 • apod..

 

 

     Veršované pohádky :

 

 • Princeznička na bále
 • Perníková chaloupka
 • Paleček

 

 

BÁSNIČKY ÚNOR 2020

 

 

 

HUBOVAL VRABĆÁK

 

Huboval vrabčák na zimu, (tlesk, tlesk, tlesk)

 

škoda, že nemám peřinu. (dup, dup, dup)

 

Studí mě nohy, zebe mě nos (tlesk,tlesk, tlesk)

 

protože skáču v zimě bos (dup, dup, dup)

 

 

SNÍH

 

Sníh se sype na zahrady, sněhuláky, máme tady,

 

tú,tú,tú, zima už je tu.

 

 

ČEPICE A RUKAVICE

 

Čepice mi hodně sluší,

 

Schovává mi obě uši.

 

K čepici mám rukavice,

 

Kdyby přišla fujavice.

 

 

PRINCEZNIČKA NA BÁLE

 

Princeznička na bále,

 

poztrácela korále.

 

Její táta mocný král,

 

Honzíka si zavolal:

 

Honzíku, máš na mále,

 

přines nám ty korále.

 

Honzík běžel za horu,

 

vykopal tam bramboru.

 

Vysypal je před krále:

 

Nesu Vám ty korále,

 

Větší už tam neměli,

 

Ty už snědli v neděli.

 

 

 

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

 

Odkud ten náš holub, letí?

 

Letím z lesa, milé děti.

 

Vrkú, vrkú, vrkú.

 

Cos tam viděl holoubku?

 

Perníkovou chaloupku u černého smrku.

 

Viděls také Mařenku?

 

Jak pak by ne holenku!

 

Viděl jsem jí s Jeníkem,

 

krmily se perníkem!

 

 A když z okna na zahradu,

 

vystrčila baba bradu,

 

nebalili se , holoubku?

 

Kdepak, zamkli chaloupku na cukrový klíč

 

A už byli pryč!

 

 

PALEČEK A JEHO KAMARÁDI

 

Mámo, usmaž kobližky!

 

Až mi dojdeš na šišky,

 

nemám už čím topit, synku,

 

dělej něco pro maminku!

 

V lese bum, bum, bum,

 

šiška jako dům,

 

Za ní druhá, po ní třetí,

 

z vysokého stromu letí.

 

Paleček je dávno v lese,

 

sám však šišku neunese.

 

Jde okolo školáček,

 

jménem Ukazováček.

 

Okoukne jí, pak se sehne,

 

ale šiškou ani nehne.

 

Zavoláme Prostředníčka:

 

Prostředníčku pomoz nám!

 

Chlapečkovi zrudla líčka,

 

Nadarmo se namáhám!

 

Zavoláme Prsteníčka:

 

Prsteníčku pomoz nám:

 

Chlapečkovi zrudla líčka,

 

Šiška dělá drahoty!

 

Zavoláme na Malíčka:

 

Pojď Malíčku, pomoz nám!

 

Malíček je chytrá hlava,

 

kamarádům rady dává:

 

Čekejte, až zavolám!

 

Tak teď! Hej rup! Už jí nesem,

 

vracejí se domu lesem,

 

máma jim dá za šišku,

 

cukrovanou kobližku.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---logo EU---

logo EU 

Kontaktujte nás

Firemní dětská skupina Klub Hrošik

 U Průhonu 23

170 00  Praha 7

 

 

 

sociální sítě

.

.

.

.

.