Kroužky

  • Logopedie

-          Logopedie bude zahájená logopedickým screeningem, na základě, kterého bude rodičům doporučena další péče. Logopedický screening je určen pro děti od 3. let věku.

-          Logopedie bude probíhat pravidelně 1-2 x týdně (dle zájmů rodičů) v dopoledních hodinách v prostorách MŠ.

-          Vše probíhá zábavnou formou v příjemné a přátelské atmosféře

-          Rodiče budou pravidelně informování, jaké dělají jejich děti pokroky a budou odborně seznámeni s tím, jak s dětmi pracovat v domácím prostředí.

-          Logopedie probíhá pod odborným vedením Mgr. Michaely Petrákové (logoped a speciální pedagog)

-          V rámci každodenních aktivit je kladen velký důraz na jazykovou výchovu a správný řečový rozvoj!

 

  • Předškolní příprava

-          Naše školka se zaměřujeme, na správnou předškolní přípravu Vašich dětí. Našim cílem je připravit Vaše dítě, co nejlépe na vstup do základní školy.  V rámci předškolní přípravy se zaměřujeme na všechny oblasti, které je nutné rozvinout, aby si dítě bez problémů osvojilo školní dovednosti. Velký důraz klademe na řeč, správné vyjadřování, grafomotoriku, správný úchop tužky, rozvoj zrakového vnímání, zrakovou diferenciaci, zrakovou analýzu a syntézu, rozvoj fonematického sluchu, sluchovou analýzu a syntézu, rozvoj předmatematických schopností, prostorové a časoprostorové orientaci, rozvoj paměti, apod.

-          Vše probíhá zábavnou formou v přátelské atmosféře

-          Předškolní příprava probíhá 1-2 x týdně v prostorách mateřské školy

-          Možno individuální i skupinovou formou (dle zájmů rodičů)

-          Předškolní příprava probíhá pod vedením zkušeného speciálního pedagoga Mgr. Michaely Petrákové, která se věnuje i předškolní přípravě dětí na prestižní soukromé základní školy – PORG, OPEN GATE, apod. Úspěšnost přijetí takto připravovaných dětí činí doposud 100 %.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---logo EU---

logo EU 

Kontaktujte nás

Firemní dětská skupina Klub Hrošik

 U Průhonu 23

170 00  Praha 7

tel : + 420 605 591 653

 

 

 

sociální sítě

.

.

.

.

.