Informace

 Načítání…  Jak se zapsat do soukromé firemní školky Klub Hrošík ?

 • Stačí napsat na reditelka@klubhrosici.cz či zavolat na telefonní číslo +420 734 274 574. Domluvíme si schůzku, prohlídnete si prostory klubu, seznámíte se s pedagogickým sborem, nastavíme docházku a případné další aktivity a kroužky.
 • Přijímáme děti od 2 let věku
 • Zápis dítěte provádí ředitelka klubu na žádost rodičů
 • Je-li volná kapacita, přijímáme děti i v průběhu školního roku
 • Upřednostňujeme celodenní docházku

Co potřebuje dítě do DS?

 • Bačkory
 • Oblečení do školky a na ven
 • Náhradní oblečení
 • Pyžamo
 • Oblíbenou hračku

Absence

Absence hlásit na telefonní čísle: + 420 605 591 653 do 8.30 aktuálního dne. Je-li dítě nemocné pouze 1.den, má rodič právo na odebrání stravy do vlastní nádoby v době od 12.00 – 12.30

NEMOCNÉ DĚTI S INFEKCÍ NEBUDOU DO ŠKOLKY PŘIJMUTY!!!!!

Provozní doba

Firemní dětská skupina „Klub Hrošík“ je otevřena od 7.30 do 17.00. Je možné domluvit dřívější příchod a pozdější vyzvednutí dítěte, ale bude Vám účtován poplatek za hlídání ve výši 200,- Kč/za každou započatou hodinu.

Pravidelná docházka obsahuje

 • Pestrý program pro děti – malování, zpěv, zábavné hry, atd., tzn. veškeré pomůcky a spotřební materiál při malování, vybavení pro zpěv, kostýmy a materiály pro hry a tematické akce – Halloween, velikonoce, vánoční besídka, apod.  
 • Vzdělávání dle školního vzdělávacího plánu
 • Rozvoj jazykových schopností a dovedností pod vedením logopeda – školicí materiály, logopedický screening, individuální plány rozvoje řeči dle dítěte, odměna logopeda,
 • Předškolní příprava-řeč, správné vyjadřování, grafomotoriku, správný úchop tužky, rozvoj zrakového vnímání, zrakovou diferenciaci, zrakovou analýzu a syntézu, rozvoj fonematického sluchu, sluchovou analýzu a syntézu, rozvoj předmatematických schopností, prostorové a časoprostorové orientaci, rozvoj paměti, apod.
 • Jiné aktivity (divadlo, kino, výlety, oslava narozenin, apod.)

Technické zázemí

Firemní mateřská škola „Klub Hrošík“ splňuje hygienické, bezpečnostní, technické parametry, které stanovují příslušné zákony a vyhlášky.

 • Kontrola Hygienické stanice pro děti a mládež
 • 1 x ročně BOZP, proškolení všech zaměstnanců DS
 • 1 x ročně revize požárního technika
 • 1 x ročně kontrola osvětlení a elektrospotřebičů

 Další revize a kontroly dle zákonných vyhlášek a norem.

Pojištění

Proti úrazům a škodám na majetku je firemní dětská skupina „Klub Hrošík“ pojištěna u GENERALI ČESKÉ POJIŠTOVNY.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---logo EU---

logo EU 

Kontaktujte nás

Firemní dětská skupina Klub Hrošik

 U Průhonu 23

170 00  Praha 7

tel : + 420 605 591 653

 

 

 

sociální sítě

.

.

.

.

.