ESF

Logo-opz-barevne

Název projektu: Klub Hrošík 

Registrační číslo: CZ.03.1.51./0.0/0.0/18_133/0014380

Doba realizace projektu: 1.10.2019 – 30.4.2022

Naše organizace se zapojila do výzvy číslo 03_18_133 s názvem Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky - dotace v hl. m. Praha.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20-49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci hl. m. Praha.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz dětské skupiny o kapacitě 8 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---logo EU---

logo EU 

Kontaktujte nás

Firemní dětská skupina Klub Hrošik

 U Průhonu 23

170 00  Praha 7

tel : + 420 605 591 653

 

 

 

sociální sítě

.

.

.

.

.