Ceník dětské skupiny - školní rok 2022/23

     
Měsíční celodenní docházka  
3- 6 let (od 1.9. po 3 narozeninách)
5 x týdně celodenně ( 7.30 - 17.00)  7 900 Kč
4 x týdně celodenně (7.30 - 17.00)     7 400 Kč
3 x týdně celodenně (7.30 - 17.00) 6 900 Kč
   
Měsíční polodenní docházka  
3- 6 let (od 1.9. po 3 narozeninách)
5 x týdně polodenně (7.30 - 14.00) 5 900 Kč
4 x týdně polodenně (7.30 - 14.00) 5 200 Kč
3 x týdně polodenně (7.30 - 14.00) 4 500 Kč
   
Měsíční celodenní docházka  
2 – 3 roky (do 31.8. po 3tích narozeninách)
5 x týdně celodenně (7.30 - 17.00) 4 000 Kč
4 x týdně celodenně (7.30 - 17.00) 3 900 Kč
3 x týdně celodenně (7.30 - 17.00) 3 800 Kč
   
Měsíční polodenně docházka  
2 – 3 roky (do 31.8. po 3tích narozeninách)
5 x týdně polodenně (7.30 - 14.00) 3 800 Kč
4 x týdně polodenně (7.30 - 14.00) 3 700 Kč
3 x týdně polodenně (7.30 - 14.00) 3 600 Kč
   
Stravné činí  
Svačina 30 Kč
Oběd 80 Kč

 

Pravidelná docházka obsahuje:

 • Pestrý program pro děti – malování, zpěv, zábavné hry, atd., tzn. veškeré pomůcky a spotřební materiál při malování, vybavení pro zpěv, kostýmy a materiály pro hry a tematické akce – Halloween, velikonoce, vánoční besídka, apod.
 • Předškolní příprava-řeč, správné vyjadřování, grafomotoriku, správný úchop tužky, rozvoj zrakového vnímání, zrakovou diferenciaci, zrakovou analýzu a syntézu, rozvoj fonematického sluchu, sluchovou analýzu a syntézu, rozvoj předmatematických schopností, prostorové a časoprostorové orientaci, rozvoj paměti, apod.
 • Jiné aktivity (divadlo, kino, výlety, oslava narozenin, apod.)

Platba za docházku je NEVRATNÁ. Vyjimkou je dlouhodobá nemoc, delší, jak 2 týdny, kdy je možné poskytnou slevu 50 % na platbu na příští měsíc.

Platbu za docházku je nutné uhradit dopředu k 25. dni předešlého měsíce. Úhradu je nutno provést bankovním převodem na č.ú.: 2101600426/2010. Pokud platba nebude připsaná ani do 5.dne daného měsíce, bez předchozí domluvy s ředitelem DS, může být dítě z docházky vyloučeno.

V případě, že přivedete dítě do DS dříve, jak v 7.30 a vyzvednete ho po 17.00, bude Vám účtován poplatek za hlídání ve výši 200 Kč/ za každou započatou hodinu.

Odhlášení dítěte z dětské skupiny:

Odhlásit dítě v průběhu školního roku je nutné písemnou formou s 2 měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná 1. dnem následujícího měsíce.

Stravné:

 • SVAČINKY A OBĚDY SE HRADÍ SAMOSTATNĚ
 • Dovoz obědů zajišťuje: Gastro-Vondráček-zařízení školního stravování s.r.o.
 • Pitný režim po celý den
 • Ovoce a zelenina po celý den
 • Nenutíme do jídla, respektujeme návyky
 • Platba stravného je nevratná, v případě nepřítomnosti dítěte je možno si svačiny a obědy vyzvednout,

Stravné je objednáváno na měsíc dopředu, v průběhu měsíce není možné stravné upravovat. 

PROVOZNI ŘÁD – základní body:

 • Je nutné dopředu nahlásit individuální zvláštnosti dětí: dieta, léky, pohybové omezení, apod.
 • DO DS SE NEPŘIJÍMAJÍ NEMOCNÉ DĚTI !!!!!!! (ani s rýmou!!!)
 • Každé dítě má v šatně náhradní přezůvky a oblečení, které zůstává v dětské skupině a dítě ho má uložené ve svém kapsáři v šatně.
 • Pravidelné absence je nutné hlásit dopředu!
 • DS si vyhrazuje právo ukončit docházku dítěte, pokud se u někoho vyskytnou projevy chování neslučitelné s pobytem v dětském kolektivu a rodiče nebudou tuto skutečnost řešit s lékařem či psychologem. Toto opatření je nutné pro zajištění bezpečnosti a zdravotního rozvoje ostatních dětí.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---logo EU---

logo EU 

Kontaktujte nás

Firemní dětská skupina Klub Hrošik

 U Průhonu 23

170 00  Praha 7

tel : + 420 605 591 653

 

 

 

sociální sítě

.

.

.

.

.