Ceník služeb firemní dětské skupiny Klub Hrošík 2021

 

Měsíční pravidelná docházky děti

4-6 let

 

 5 x týdně  7.30-17.00

6.800 Kč

 4 x týdně  7.30-17.00

5.900 Kč

 3 x týdně  7.30-17.00

5.200 Kč

 5 x týdně  7.30-12.30

                               3.400 Kč

 4 x týdně  7.30-12.30

                               2.800 Kč

 3 x týdně  7.30-12.30

                               2.300 Kč

Měsíční pravidelná docházka děti

2-3 roky

 

5 x týdně 7.30-17.00

                                    7.200 Kč

4 x týdně 7.30-17.00

                                    6.400 Kč

3 x týdně 7.30-17.00

                                    5.600 Kč

5 x týdně 7.30-12.30

                                    3.600 Kč

4 x týdně 7.30-12.30

                                    3.000 Kč

3 x týdně 7.30-12.30

                                    2.500 Kč

 

Pravidelná docházka obsahuje:

 • Pestrý program pro děti – malování, zpěv, zábavné hry, atd., tzn. veškeré pomůcky a spotřební materiál při malování, vybavení pro zpěv, kostýmy a materiály pro hry a tematické akce – Halloween, velikonoce, vánoční besídka, apod.
 • Vzdělávání dle školního vzdělávacího plánu
 • Rozvoj jazykových schopností a dovedností pod vedením logopeda – školicí materiály, logopedický screening, individuální plány rozvoje řeči dle dítěte, odměna logopeda,
 • Předškolní příprava-řeč, správné vyjadřování, grafomotoriku, správný úchop tužky, rozvoj zrakového vnímání, zrakovou diferenciaci, zrakovou analýzu a syntézu, rozvoj fonematického sluchu, sluchovou analýzu a syntézu, rozvoj předmatematických schopností, prostorové a časoprostorové orientaci, rozvoj paměti, apod.
 • Jiné aktivity (divadlo, kino, výlety, oslava narozenin, apod.)

Platba za docházku je NEVRATNÁ. Vyjimkou je dlouhodobá nemoc, delší, jak 4 týdny, kdy je možné poskytnou slevu 50 % na platbu na příští měsíc.

Platbu za docházku je nutné uhradit dopředu k 25. dni předešlého měsíce. Úhradu je nutno provést bankovním převodem na č.ú.: 2101600426/2010. Pokud platba nebude připsaná ani do 5.dne daného měsíce, bez předchozí domluvy s ředitelkou DS, může být dítě z docházky vyloučeno.

V případě, že přivedete dítě do DS dříve, jak v 7.30 a vyzvednete ho po 17.00, bude Vám účtován poplatek za hlídání ve výši 200 Kč/ za každou započatou hodinu.

Odhlášení dítěte z dětské skupiny:

Odhlásit dítě v průběhu školního roku je nutné písemnou formou s měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná 1. dnem následujícího měsíce.

Stravné:

 • SVAČINKY A OBĚDY SE HRADÍ SAMOSTATNĚ
 • Dovoz obědů zajišťuje: Gastro-Vondráček-zařízení školního stravování s.r.o.
 • Pitný režim po celý den
 • Ovoce a zelenina po celý den
 • Nenutíme do jídla, respektujeme návyky
 • Nošení vlastního jídla po předchozí domluvě

Ceny stravného:

 • Obědy – 79,- Kč/den,
 • Svačiny: dopolední 30 Kč/ den, odpolední 30 Kč/den.
 • Platba stravného je nevratná, v případě nepřítomnosti dítěte je možno si svačiny a obědy vyzvednout,

Stravné je objednáváno na měsíc dopředu, v průběhu měsíce není možné stravné upravovat. 

PROVOZNI ŘÁD – základní body:

 • Je nutné dopředu nahlásit individuální zvláštnosti dětí: dieta, léky, pohybové omezení, apod.
 • DO DS SE NEPŘIJÍMAJÍ NEMOCNÉ DĚTI !!!!!!! (ani s rýmou!!!)
 • Každé dítě má v šatně náhradní přezůvky a oblečení, které zůstává v dětské skupině a dítě ho má uložené ve svém kapsáři v šatně.
 • Pravidelné absence je nutné hlásit dopředu!
 • DS si vyhrazuje právo ukončit docházku dítěte, pokud se u někoho vyskytnou projevy chování neslučitelné s pobytem v dětském kolektivu a rodiče nebudou tuto skutečnost řešit s lékařem či psychologem. Toto opatření je nutné pro zajištění bezpečnosti a zdravotního rozvoje ostatních dětí.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---logo EU---

logo EU 

Kontaktujte nás

Firemní dětská skupina Klub Hrošik

 U Průhonu 23

170 00  Praha 7

tel : + 420 605 591 653

 

 

 

sociální sítě

.

.

.

.

.