Ceník služeb firemní dětské skupiny Klub Hrošík

Měsíční pravidelná docházka děti 3-6 let
5 x týdně 8.00-16.00 5.900 Kč
4 x týdně 8.00-16.00 5.500 Kč
3 x týdně 8.00-16.00 3.900 Kč
5 x týdně 8.00-12.30 3.000 Kč
4 x týdně 8.00-12.30 2.500 Kč
3 x týdně 8.00-12.30 2.000 Kč
Měsíční pravidelná docházka děti 2-3 roky
5 x týdně 8.00-16.00 6.900 Kč
4 x týdně 8.00-16.00 6.400 Kč
3 x týdně 8.00-16.00 5.400 Kč
5 x týdně 8.00-12.30 3.100 Kč
4 x týdně 8.00-12.30 2.500 Kč
3 x týdně 8.00-12.30 1.999 Kč

Pravidelná docházka obsahuje:

 • Pestrý program pro děti – malování, zpěv, zábavné hry, atd., tzn. veškeré pomůcky a spotřební materiál při malování, vybavení pro zpěv, kostýmy a materiály pro hry a tematické akce – Halloween, velikonoce, vánoční besídka, apod.
 • Vzdělávání dle školního vzdělávacího plánu
 • Rozvoj jazykových schopností a dovedností pod vedením logopeda – školicí materiály, logopedický screening, individuální plány rozvoje řeči dle dítěte, odměna logopeda,
 • Předškolní příprava-řeč, správné vyjadřování, grafomotoriku, správný úchop tužky, rozvoj zrakového vnímání, zrakovou diferenciaci, zrakovou analýzu a syntézu, rozvoj fonematického sluchu, sluchovou analýzu a syntézu, rozvoj předmatematických schopností, prostorové a časoprostorové orientaci, rozvoj paměti, apod.
 • Jiné aktivity (divadlo, kino, výlety, oslava narozenin, apod.)

Platba za docházku je NEVRATNÁ. Vyjimkou je dlouhodobá nemoc, delší, jak 4 týdny, kdy je možné poskytnou slevu 50 % na platbu na příští měsíc.

Platbu za docházku je nutné uhradit dopředu k 25. dni předešlého měsíce. Úhradu je nutno provést bankovním převodem na č.ú.: 2101600426/2010. Pokud platba nebude připsaná ani do 5.dne daného měsíce, bez předchozí domluvy s ředitelkou DS, může být dítě z docházky vyloučeno.

V případě, že přivedete dítě do DS dříve, jak v 7.30 a vyzvednete ho po 17.00, bude Vám účtován poplatek za hlídání ve výši 200 Kč/ za každou započatou hodinu.

Odhlášení dítěte z dětské skupiny:

Odhlásit dítě v průběhu školního roku je nutné písemnou formou s měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná 1. dnem následujícího měsíce.

Stravné:

 • SVAČINKY A OBĚDY SE HRADÍ SAMOSTATNĚ
 • Dovoz obědů zajišťuje: Gastro-Vondráček-zařízení školního stravování s.r.o.
 • Pitný režim po celý den
 • Ovoce a zelenina po celý den
 • Nenutíme do jídla, respektujeme návyky
 • Nošení vlastního jídla po předchozí domluvě

Ceny stravného:

 • Obědy – 79,- Kč/den,
 • Svačiny: dopolední 30 Kč/ den, odpolední 30 Kč/den.

Pokud dítě včas neomluvíte, běží Vám platba za stravu!

PROVOZNI ŘÁD – základní body:

 • Je nutné dopředu nahlásit individuální zvláštnosti dětí: dieta, léky, pohybové omezení, apod.
 • DO DS SE NEPŘIJÍMAJÍ NEMOCNÉ DĚTI !!!!!!! (ani s rýmou!!!)
 • Každé dítě má v šatně náhradní přezůvky a oblečení, které zůstává v dětské skupině a dítě ho má uložené ve svém kapsáři v šatně.
 • Pravidelné absence je nutné hlásit dopředu!
 • DS si vyhrazuje právo ukončit docházku dítěte, pokud se u někoho vyskytnou projevy chování neslučitelné s pobytem v dětském kolektivu a rodiče nebudou tuto skutečnost řešit s lékařem či psychologem. Toto opatření je nutné pro zajištění bezpečnosti a zdravotního rozvoje ostatních dětí.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---logo EU---

logo EU 

Kontaktujte nás

Firemní dětská skupina Klub Hrošik

 U Průhonu 23

170 00  Praha 7

tel : + 420 605 591 653

 

 

 

sociální sítě

.

.

.

.

.